Everyday Conversations: Learning American English

Giới thiệu giáo trình Everyday Conversations: Learning American English Đây là một giáo trình tiếng Anh Mỹ phân loại theo các cấp độ, từ cơ bản đến nâng cao, tập trung vào việc phát triển kỹ năng nghe nói thông qua việc học từ các cuộc đối thoại hàng ngày. Độc đáo trong việc tạo…

Những lợi ích khi học tiếng anh với giáo trình “American English File Second Edition”

Những lợi ích khi học tiếng anh với giáo trình “American English File Second Edition” Tiếp cận với tiếng Anh Mỹ thông qua ngữ cảnh thực tế: Mỗi bài học trong ‘American English File Second Edition’ được thiết kế dựa trên những tình huống thực tế, giúp học viên sử dụng tiếng Anh một cách…

Giới thiệu sách Get Ready For Flyers 2nd Edition

Giới thiệu sách Get Ready For Flyers 2nd Edition Tổng quan “Get Ready For Flyers 2nd Edition” là một bộ giáo trình tiếng Anh dành cho trẻ em, tập trung vào việc chuẩn bị cho kỳ thi Flyers của Cambridge English: Young Learners. Dưới đây là tổng quan chi tiết về bộ giáo trình này:…